ХРИСТО ХРИСТОВ

ДИРЕКТОР НА IHELP BULGARIA

ДИМИТЪР ШАНДУРКОВ

ЛЕКАР

ДИМИТЪР ДИМОВ

ЛЕКАР

МАРИЯНА МАНУШЕВА

ИНСТРУКТОР ПО ПЪРВА ПОМОЩ

Петър Георгиев

Специализант по кардиология

Андриан Георгиев

Инструктор по първа помощ

Теодора Георгиева

Инструктор по първа помощ

Христо Стоянов

Лекар