ХРИСТО ХРИСТОВ

ДИРЕКТОР НА IHELP BULGARIA

АННА МАНУКЯН

Специалист маркетинг и реклама

ДИМИТЪР ШАНДУРКОВ

ЛЕКАР

ДИМИТЪР ДИМОВ

ЛЕКАР

МАРИЯНА МАНУШЕВА

ИНСТРУКТОР ПО ПЪРВА ПОМОЩ

Петър Георгиев

Специализант по кардиология

Андриан Георгиев

Инструктор по първа помощ

Теодора Георгиева

Инструктор по първа помощ

Христо Стоянов

Лекар